Назад

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

проведення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

1.Інвестор (замовник) КНП «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради».

Поштова і електронна адреса: Україна, 72102, Запорізька обл., м.Приморськ, вул. Курортна, буд.83. Код ЄДРПОУ: 02005154, EMail адреса: kzgloriazor@ukr.net. Контактний телефон (06137) 7-34-36.

2.Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) Запорізька область, м. Приморськ, вул. Курортна, 83

3.Характеристика діяльності (об’єкта) Реконструкція лікувального пляжу з благоустроєм прилеглої території по вул. Курортна, 83 в м. Приморськ, Запорізької області. Транскордонний вплив відсутній.

Технічні і технологічні дані Проектом передбачається реконструкція лікувального пляжу з благоустроєм прилеглої території по вул. Курортна, 83 в м. Приморськ Запорізької області.

4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності покращення техніко-експлуатаційних показників об’єкта медичної реабілітації.

  1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних у межах земельної ділянки

сировинних реконструкцією не змінюється.

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) реконструкцією не змінюється.

водних реконструкцією не змінюється.

трудових реконструкцією не змінюється.

6.Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) під час будівництва — автотранспорт будівельних організацій-підрядників; під час експлуатації – особистий та спеціальний транспорт.

  1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: під час експлуатації та реконструкції – додержання гігієнічних нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівня звукового навантаження на межі житлової забудови.
  2. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами визначається проектом.
  3. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: реконструкцією не змінюється,повітряне: під час експлуатації – відсутні; під час реконструкції — викиди в атмосферне повітря визначаються матеріалами ОВНС; водне: відсутні; грунт: під час експлуатації – відсутні; під час реконструкції — визначаються матеріалами ОВНС; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: під час експлуатації – відсутні; в період реконструкції визначаються матеріалами ОВНС; соціальне середовище (населення):оцінюються як прийнятні; навколишнє техногенне середовище: відсутні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення під час реконструкції будівельні відходи, які збираються та тимчасово зберігаються у встановлених проектом місцях з подальшим вивезенням згідно укладених договорів. 

  1. Обсяг виконання ОВНС в скороченому обсязі у складі пояснювальної записки.
  2. Участь громадськості Ознайомлення з проектними матеріалами і подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри — ТОВ “АНСТРОЙ ПРОЕКТ”, м. Запоріжжя, вул.Рекордна, 31, тел. +38 096 418 43 98, електронна пошта: anstroyZP@gmail.com.